Fachgruppe Spanisch - Foto folgt!

Profesoras de Español

NOMBRES ASIGNATURAS
Fr. Aquilecchia Spanisch, Latein (& Italienisch)
Fr. Schmidt Spanisch & Französisch
Fr. Tirbs Spanisch & Englisch
Fr. Winzer Spanisch & Mathematik